Rätt svar till fråga 12:

X) Båtsmanstorp är ett boställe för en indelt soldat i flottan

Det finns ingen väsentlig skillnad mellan soldattorp och båtsmanstorp.

Bönderna längs kusterna i Sverige hade sedan medeltiden varit indelade i skeppslag. De gårdar som ingick i skeppslagen skulle under krigstider tillhandahålla krigsskepp, utrustning och manskap. Detta system blev dock under 1500-talet otillräckligt för den växande svenska örlogsflottan.

Karl XI inrättade indelningsverket på 1680-talet i syfte att förse armén med soldater och flottan med båtsmän. Sverige fick därmed en stående armé med erfarna soldater och sjömän som snabbt kunde mobiliseras. Man skapade rotar bestående av två till fem gårdar. Bönderna ansvarade för att själva skaffade en soldat (eller båtsman). Den indelte soldaten skulle ha en bostad med tillhörande markbit, så kallat soldattorp. Om marken inte var bördig nog att försörja sig på skulle han kompenseras. Soldaten skulle även få lön. Förmånerna gjorde att många yngre bondsöner, som inte skulle efterträda fadern på gården, föredrog att värvas som soldat framför att bli dräng.

Systemet upphörde 1901 då den allmänna värnplikten tog över.