Rätt svar till fråga 17:

2) I en stubbkvarn vrids hela kvarnhuset medan holländaren har en roterbar toppkupol.

Vingarna på väderkvarnen måste kunna vridas för att utnyttja vinden optimalt.

Stubbkvarn (även kallad fot- eller stolpkvarn) är en äldre typ av väderkvarn, som utmärks av att hela kvarnhuset vrids kring en ”stubbe” eller ”stolpe”.

En holländare (även kallad hättekvarn) är en typ av väderkvarn med en roterbar toppkupol där vingarna är fästade. Det gör att en holländare ofta är rundare.