Rätt svar till fråga 3:

X) Området var före järnåldern till stor del täckt av havet.

Kartan visar hur Vällingby såg ut för 4000 år sedan, i övergången från bondestenålder till bronsålder. Några berg stack upp ur havet. Bra lägen för jordbruk och fasta boplatser saknades. 

Strandnivåkarta för 4000 år sedan, Lantmäteriet