Rätt svar till fråga 5:

2) Torp är en skattebefriad mindre gård som arrenderades av torparen.

Arrendet kunde betalas i form av dagsverken eller i natura. För torp som låg under ett gods utgjordes ofta hela arrendet av dagsverken. Torparen hade då skyldighet att arbeta ett visst antal dagar på godset i samband med slåtter, skörd, dikesgrävning eller liknande.

Torpararrenden skrevs oftast på lång tid, från 10 till 50 år. Det fanns sällan en fastslagen rätt till arv för torparens barn. Torparsystemet med dagsverken förbjöds i Sverige 1943.