Rätt svar till fråga 1:

1) Yngre järnåldern infaller 400 till 1100 e.Kr. Perioden kan delas upp i folkvandringstid, vendeltid och vikingatid.

Äldre järnåldern infaller 500 f.Kr. till 400 e.Kr. Perioden kan delas upp i förromersk järnålder och romersk järnålder. Tidsåldern kallas för järnålder eftersom myrmalm (järn) började utvinnas ur marken.

Bronsåldern infaller före järnåldern, 1700 – 500 f.Kr. Namnet syftar på att föremål gjorda av brons började bli allmänt kända i Skandinavien.