Tidsresan

I utställningen Tidsresan får vi möta de som bodde och arbetade i Kvarnviken från år 1850 till 1950. Vi får också en inblick i den tid de levde genom fotografier, statistik, tidningsklipp och viktiga händelser.

Harvning med oxar, Stora Mellösa, Örebro, Foto: Samuel Lindskog, 1906
Handmjölkning, Antuna, Upplands Väsby, Foto: Carl-Peter Curman, 1890 – 1910

Under perioden förvandlas Sverige från ett land där de flesta var jordbrukare till det Sverige vi lever i idag. Det var en fullständig transformation av värderingar, kultur och samhälle. Denna transformation hände inte av sig själv. Förändringar kräver mycket vilja och arbete.

Det här är historien om några av de som var med och gjorde förändringarna.

Vi har tyvärr inga foton på de personer som bodde i Kvarnviken. Du får gärna hjälpa till och rita eller färglägga. Modet har varierat genom åren. Du kan se hur de var klädda på fotografierna.

Hjälp oss att rita och färglägga familjerna som har bott i Kvarnviken! Papper och färgpennor finns i museet.
Skörd med traktor, Gryta socken, Uppland, Foto: Josef Jansson, 1920 – 1940, CC BY-NC-ND
Arbetarbostad, Bomhus, Gävle, Foto: Carl Larssons Fotografiska Ateljé AB, 1945, CC BY-NC

Referenser

  • Myrdal, Janken & Morell, Mats (red.) (2001). Det svenska jordbrukets historia. Bd 4, Jordbruket i industrisamhället : 1870-1945. Stockholm: Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet och Stift. Lagersberg
  • Rydberg, Lennart (2016). Med ångbåt från land till stad: ångbåtslinjer i Mälardalens jordbruksområden 1860-1950. Stockholm: Stockholmia
  • Staf, Nils (red.) (1966). Spånga sockens historia. [Stockholm]: [Stadsarkivet]
  • SCB Serien Historisk statistik för Sverige
  • Spånga kyrkoarkiv på Riksarkivet