Utrustningen i kvarnen – Centrifugalfläkt

Centrifugalfläkt

Tillverkare: Eventuellt Bolinders mekaniska verkstad i Stockholm

Placering: På vindsvåningen (tidigare placerad i maskinrummet)

Inköpt år: Förmodligen ursprunglig från år 1882

Funktion: Centrifugalfläkten har ett hus av gjutjärn och är en kylapparat som tidigare var kopplad till stenparen på mellanvåningen, för att ventilera stenkaren och suga ut damm och skräp. Den blev senare uppflyttad till vindsvåningen, för att öka ventilationen där.

Ventilation av stenkaret.

Underhåll och skötsel

 

Genomförda åtgärder.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.