Utrustningen i kvarnen – Grynverk

Grynverk

Tillverkare: Näfveqvarns Bruk.  Näfvekvarns styckebruk var aktivt från 1623 till 2010.

Placering: På mellanvåningen

Inköpt år: Okänt. Den fanns inte i kvarnen ursprungligen. Den finns upptagen i Näfveqvarns produktkatalog från år 1894. Finns upptagen 1916.

Tillverkare: Näfveqvarns Bruk.

Funktion: I grynverket/grynkvarnen klipps det skalade kornet av istället för att malas sönder. Vid framställning av korngryn (ett tillplattat korn), har skalet först nötts av i ”nöten” och fördes sedan vidare ner till grynverket. Möjligen har man varit tvungen att hetta upp kornet för att sedan pressa ihop det i grynverket.

Motiv från Nävekvarns bruk, cirka 1950. Public domain.

Maskinernas skick

Grynverket saknar ett par lådor för uppsamling av de finare delarna av kornkrosset.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsättning 2003. Föreningen prioriterar inte att sätta maskinen i körbart skick men att underhåller den. Grynverket har fått en ny drivrem och lagren smörjs regelbundet.

Kommentar Dikman & Thomé 2003. Det är ingen prioritet att sätta dem i körbart skick.

Genomförda åtgärder.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.