Utrustningen i kvarnen – Nöt

Nöt

Tillverkare: Näfveqvarns Bruk. Näfvekvarns styckebruk var aktivt från 1623 till 2010.

Placering: På vindsvåningen

Inköpt år: Okänt. Den fanns inte i kvarnen ursprungligen. Den finns upptagen i Näfveqvarns produktkatalog från år 1894. En rensmaskin finns upptagen 1916.

Funktion: Kornets skal sitter extra hårt fäst i frövitan och behöver därför förbehandlas i en skalmaskin, nöten, vid tillverkning av korngryn. Den skaver och nöter av skalet istället för att klippa sönder fröet, som stenparen och valsstolen gör. ”Nöten” består i huvudsak av en kvarnsten och en plåttrumma.

Maskinernas skick

När vi besiktade nöten invändigt slogs vi av att trumman inte hade några rostangrepp. Även för övrigt är den i bra skick.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsättning 2003. Föreningen prioriterar inte att sätta maskinen i körbart skick men att underhåller den.

Kommentar Dikman & Thomé 2003. Det är ingen prioritet att sätta den i körbart skick.

Genomförda åtgärder.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.