Utrustningen i kvarnen – Säckspel

Säckspel

Tillverkare: Troligtvis Bolinders mekaniska verkstad i Stockholm

Placering: på vindsvåningen, med fäste i taket och går till de båda andra våningarna.

Inköpt år: ursprunglig, från 1882

Funktion: Säckspelets funktion är att transportera säckarna uppåt mellan de olika bottnarna i kvarnen. Spelet drivs av huvudmotorn via remtransmissioner. Till och frånkoppling kan göras från alla våningar, via ett rep som är kopplat till en hävarm med tillhörande motvikt.

Genomförda åtgärder.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.