Utrustningen i kvarnen – Skruvar

Skruvar

Tillverkare: Bolinders mekaniska verkstad i Stockholm

Inköpt år: Ursprungliga, 1882.

Placering: Det finns skruvar på flera olika platser i kvarnen, samt i transportrören till spannmålsmagasinet.

Tillverkat av J&C.G. Bolinders till K. Ljunglöf Rocksta. 

Funktion: Vid vågrät transport av spannmål, mjöl, kli används skruvar (snäckor, Arkimedes skruv). Oftast används skruvar med hela vindningar, vilket innebär att bladen är hopfogade och nitade, utan mellanrum. I maskiner, däremot, är det en fördel med ställbara blad, eftersom de kan anpassa efter olika behov och förhållanden.

Princip för funktion av skruv av  Silberwolf  [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Skruvarna bör vara högst 20 meter långa och vid längre sträckor rekommenderas att dela upp transporten på flera olika skruvar, som drivs självständigt. I vissa fall är ett transportband att föredra.

Underhåll och skötsel

Genomförda åtgärder

Referens

  • Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.
  • Arkimedes skruv av Silberwolf [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons