verksamhet

Kvarnvikens kvarn interiör


Föreningens främsta mål är att värna om Kvarnvikens kvarn. Föreningens stadgar omfattar även vårdande av hembygdens miljö och dess kulturarv. Vi har under många år arbetat för att förverkliga tanken om att göra Grimsta till ett naturreservat. Skogen och dess omgivning är ett värdefullt andningshål för människorna i Västerort. Den 18 november 2004 fattade kommunstyrelsen beslut i frågan och fr o m den 21 december 2004 är Grimstaskogen lagligen skyddad som naturreservat. På Stockholms Stads webbplats kan man läsa mer om Grimstareservatet, där finns bl a en biotopkarta över området.

Föreningen anordnar visningar av kvarnen för skolor, företag och andra intresserade grupper, se vidare på programsidan. Även utflykter kurser och studiecirklar som ökar kunskapen om bygden, dess natur och historia anordnas. Två dagar i maj och två dagar i september är speciella ”kvarndagar” då ekologiskt odlad säd mals i kvarnen. Då har vi försäljning av mjölet samt kafé i kvarnkammaren. Några gånger om året brukar vi också köra sågen och såga timmer. Var vänlig kontakta om ni önskar komma på besök andra dagar än annonserade ”Kvarndagarna”.

Föreningen arbetar aktivt tillsammans med bostadsbolag, stadsdelsnämnder och övriga intressenter i området. Vi har ofta betraktats och använts som remissinstans i ärenden rörande området. Vi uppfattar därför vår verksamhet som mycket viktig i formandet av Västerorts framtid.