Byggnader – Kvarnbyggnaden

 

Kvarnbyggnaden

Uppfört år: Färdigbyggd vid besiktning inför brandförsäkring januari 1883.

Byggmästare: A Wallin från Rinkeby.

Funktion: Rymmer maskiner och utrustning för malning och siktning.

Värdering: I brandförsäkringsbrev från 1916 värderas kvarnen till 40 800 kronor, i första värderingen år 1883 var värdet 52 900 kronor.

Kvarnbyggnaden är cirka 21 meter lång och 9,5 meter bred, precis som när den byggdes. Den är 9,8 meter hög upp till nock.

Byggnaden består av två våningar och en vind. På den sydvästra långsidan finns en med kvarnbyggnaden sammanhängande flygelbyggnad (torkrian) i en våning med vind som är drygt 7 meter lång, knappt 7 meter bred och 6,5 meter hög upp till nock. Vid samma långsida i vinkel mot sågen finns en 12 meter hög kvadratisk skorsten.

Underhåll och skötsel

Byggandes skick 2003. I det stora hela är byggnaden i mycket gott skick. Det finns i stort sätt inga sättningar vilket visade sig särskilt tydligt då man satte igång kvarnverket igen (på 1980-talet) och inga justeringar av axelledningar behövde göras.

Föreningens plan och målsättning 2003. Målsättningen med kvarnbyggnaden är att åtgärda akuta brister samt att upprätta och följa en underhållsplan för byggnaden. Ett av de viktigaste arbetena med kvarnen och de övriga byggnaderna har varit att åtgärda taket.

Genomförda åtgärder.

År 2000. En ny skorsten har murats med tegel från Bältarbo tegelbruk, som ersättning för den skorsten som revs före år 1932 då den var vittrad.

Referens 

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.