Föremål – Assuransspruta

Assuransspruta

Assuransspruta (brandspruta).

Namn: Brandspruta, assuransspruta. Placerad i en utställning i spannmålsmagasinet.

Tillverkare:

Historik: Omnämnd i brandförsäkring 1916. När det fanns en eldstad i byggnaden krävdes försäkring, och att det fanns utrustning för att bekämpa eventuellt eld. Därav namnet assuransspruta.

Identifikationsnummer: