Föremål – Brandyxa

Assuransspruta (brandspruta) och en brandyxa.

Brandyxa

Namn: Brandyxa.

Tillverkare:

Historik: Omnämnd i brandförsäkring 1916.

Identifikationsnummer: