Kallelse till årsmöte 2023


Museet Kvarnvikens Kvarn och Sågs årsmöte 2023 kommer att hållas i kvarnkammaren i Kvarnvikens kvarn söndag 2 april klockan 15.00. Motioner till mötet kan lämnas via post eller e-post senast 1 vecka innan mötet. Röstning kommer att kunna ske via ombud.

Förslag på val till styrelsen:
Ordförande: Björn Mellström
Ledamöter: Sten Sörstadius, Elisabet Lindqvist, Stig Eriksson, Peter Olofson, Jessica Lyon
Suppleanter: Sten Frödin, Bo Östlund, David Lönn
Revisor: Lars Borg, revisorssuppleant: Magnus Gutenberg.
Valberedning: vakant.

Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av ordförande samt 3-5 ledamöter och 2-3 suppleanter.

Ekonomirapport, revisorns berättelse samt verksamhetsberättelse kommer att finnas på årsmötet men kan även skickas via e-post i förväg på begäran. Detta för att slippa onödigt slöseri med papper.

Kaffe serveras efter mötet. Se dagordningen nedan.

Aktuell information om mötet och eventuella motioner samt om kvarndagarna kommer att finnas på föreningens hemsida, http://www.kvarnvikensmuseum.se (vi har flyttat!).

Årets kvarndagar: Söndag 14 maj, söndag 28 maj, söndag 27 augusti, söndag 10 september och söndag 24 september.

Årsmöte söndag 2 april 2023 klockan 15.00. Kvarnkammaren i Kvarnviken.

Förslag till dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justerare av protokollet
 4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 5. Verksamhetsberättelse för 2022
 6. Revisionsberättelse för 2022
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under 2022
 8. Valberedningens (styrelsens) förslag på styrelsemedlemmar
 9. Val av ordförande för kommande verksamhetsår
 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår
 11. Val av revisor och revisorssuppleant för kommande verksamhetsår
 12. Val av valberedning för kommande verksamhetsår
 13. Fastställande av medlemsavgift för 2024
 14. Motioner från styrelsen och medlemmar
 15. Nytt om Kvarnviken, kvarndagar 2023
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas

Museet Kvarnvikens Kvarn och Såg

Publicerat den
Kategoriserat som Årsmöte

av Redaktionen

Kvarnkatten

%d bloggare gillar detta: