Utrustningen i kvarnen – Drivverket

Drivverket

Drivverket (kraftverket)

TillverkareBolinders Mekaniska Verkstad i Stockholm.

Inköpt år: Ursprungligt, från 1882 enligt brandförsäkringsbrevet från 1883.

Placering: Källarvåningen.

Funktion: Förmedlar kraft från turbinen till stenparen, och övriga maskiner.

De tre stenparen (ursprungligen fyra) drivs via axlar (4) i drivverket. Rörelsen i den horisontella axeln överförs till en vertikal axel via kuggväxlar (3).

Drivverket eller kraftverket kallas de axlar, remskivor, lager och kugghjul som överför kraften från turbinen till maskinerna i kvarnen.

På det ena hjulet är kuggarna av gjutjärn medan det andra hjulet har kuggar av trä.

På det ena hjulet är kuggarna av gjutjärn medan det andra hjulet har kuggar av trä. Det ger en låg ljudnivå i kvarnen och växlarna behöver inte smörjas. Lagren är glidlager tillverkade av brons. Drivverket är tillverkat av Bolinders Mekaniska Verkstads AB som då låg vid Klara sjö på Kungsholmen.

Interiör från Bolinders Mekaniska Verkstad, public domain.

Huvudaxeln har glidlager och under dessa finns gjutna skålar för uppsamling av överskottsolja.

Drivverkets status

Bra. Underhålls löpande eftersom kvarnen körs på uppvisningsdagar 4-5 gånger per år.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsättning.

Genomförda åtgärder.