Utrustningen i kvarnen – Elevator

Överdelen (huvudet) av en elevator uppe på vindsvåningen.

Elevator (skopelevator)

Tillverkare: Eventuellt Bolinders mekaniska verkstad i Stockholm

Inköpt år: Troligen ursprungliga, från 1882

Placering: Det finns elevatorer på flera olika platser i kvarnen, samt i transportröret till spannmålsmagasinet.

Funktion: Elevatorernas uppgift i kvarnen är att transportera säd och malgods från och till olika maskiner i lodrät riktning. De består av: ett huvud, en fot, ett mellanrör, en övre och undre remskiva, en elevatorrem och ett antal skopor.

Bild på en skopa inifrån en elevator.

Material: Stommen till elevatorerna är i trä, skoporna i plåt och transportbanden är av grovt vävd bomull. Skoporna är fastnitade på bomullsbanden med jämna mellanrum.

Rengöring: För att hålla elevatorerna rena bör det finnas en elevator rensare på varje band. Vi har fått tillverka dessa själva.

Elevator rensare från Ferd. Jensens katalog från 1880-talet.
Nytillverkad rensare.

Funktion: Malgodset kommer in vid foten, lyfts upp av skoporna som sitter på en rem som drar upp malgodset till elevatoms högsta punkt, där de sedan töms på sitt innehåll.

I filmen nedan visas principen för hur en modern elevator fungerar. Elevatorerna i Kvarnvikens kvarn fungerar på samma sätt.

Underhåll och skötsel

Följande elevatorer finns i spannmålsmagasinet:

Spannmålsmagasinet. Inkommande skopelevator, från markplan till vindsvåningen. S.E-1.

Spannmålsmagasinet. Utgående elevator från transportör till vindsvåningen. S.E-2.

Följande elevatorer finns i kvarnen:

Renseriet. Inkommande från transportör till vindsvåningen.  R.E-1.

Renseriet. Från triören och klämvalsstolen i källarvåningen till vindsvåningen (dubbel elevator). R.E-2.

Malgångarna (stenparen). Från källaren till nästa vindsvåningen. M.E-1.

Centrifugalsikt. Från källaren till vinden.

Genomförda åtgärder.

R.E-2. Juli 2018. Remmarna bytta.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.