Utrustningen i kvarnen – Förkrossvalsstol

Förkrossvalsstol

Tillverkare: K.H. Kühne & C.O., Löbtau, Dresden.

Inköpt år: 1882

Placering: På mellanvåningen

Funktion: Malning av råg och att klämma vete.

Tillverkare: K.H. Kühne & C.O., Löbtau, Dresden.

Vid malning av råg, före första skråningen, när man skiljer skal och kärna åt, har det visat sig fördelaktigt att använda en förkrossvalsstol. Genom att den plattar till rågkornet, underlättas skråningsarbetet och det blir mera lättmalet. Kornets skal sprängs och grova skaldelar och smuts kan enkelt tas bort med borstmaskinen.

I Kvarnvikens kvarn användes förkrossvalsstolen endast till att klämma vetet, innan man malde det, man plattade till det så att det blev mera lättmalet.  Det gäller att snabbt få bort skalet och komma åt frövitan.

Maskinens skick

Så långt vi kan avgöra är den i relativt gott skick och verkar inte sakna några delar.

Underhåll och skötsel

8 mars 2020. Demontering av maskinen.

Föreningens plan och målsättning 2020. Föreningens plan är att sätta alla rensmaskiner i fungerande skick.

Kommentar Dikman & Thomé 2003. Det är inte nödvändigt att sätta klämvalsstolen i körbart skick för att förstå dess funktion.

Genomförda åtgärder. Mars 2020. Renovering inledd.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003. Texten är uppdaterad.