Utrustningen i kvarnen – Borstmaskin

Borstmaskin

Eureka brushing and separating machine. Borstmaskinen före renoveringen 2019.

Tillverkare: Enligt märkning är det Howes, Babcock and Ewell, Silver Creek. NY, USA. Sedan 1892 heter företaget S. Howes LLC och fortfarande aktivt. Företaget använde namnet Howes, Babcock and Ewell mellan år 1879 och 1888.

I Sverige salufördes denna maskin av Wilh. Harmsen Stockholm och AB Kvarnmaskiner Malmö.

Inköpt år: Efter 1882. I brandförsäkringsbrevet från 1883 finns 1 sädesrensare upptagen. Det är troligt att det är spetsmaskinen som avses, vilken har köpts från Malmö Franska Kvarnmaskiner. Borstmaskinen bör ha tillkommit efteråt, dock ej senare än 1888, och har inte köpts från Malmö Franska Kvarnmaskiner.

Placering: På vindsvåningen.

Funktion: Innan själva förmalningen rensas spannmålen genom olika tekniker. Detta för att få ett högt utbyte av rent och, ur bakningshänseende, högkvalitativt mjöl.

I Kvarnvikens kvarn finns det två snarlika rensmaskiner vid namn ”Eureka”. De är i huvudsak tillverkade i trä och har sammankopplad remdrift. På vindsvåningen hälls säden först i en trätratt och forslas sedan genom en trätrumma ner till spetsmaskinen på mellanvåningen.

Därefter har säden fortsatt till trören på källarvåningen för att sedan har transporterats tillbaka till mellanvåningen där säden klämts i klämvalsstolen. Därifrån har säden fortsatt upp till denna maskin som stod på vinden. Detta kan tyckas vara en konstig placering, men porslinsvalsstolen (numera borttagen) som skötte malningen stod förmodligen på mellanvåningen.

Borstmaskinen används som ett komplement till skalmaskinen och har till uppgift att borsta bort smuts ur springan i vetekomet och löst fastsittande skalskikt. Även till borstmaskinen finns en aspiratör som avskiljer renset, som sedan sugs ut genom samma trumma som nämnts tidigare. Formen på borstmaskinens trumma talar om en stående borstmaskin.

Maskinernas skick

Plåttrumman kring aspirationen på borstmaskinen är uppfläkt och behöver bytas. Det ventilationsrör som funnits i första bottnen är borttaget och i dag går istället ett ventilationsrör från det stenpar som är i bruk och ut genom ett fönster på källarvåningen.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsättning 2003. Målsättningen med borstmaskinen är att den ska sättas i fungerande skick. Tanken är att den uppfläkta trumman ska bytas ut och att den nygjorda ska få ett ”lagom rostigt” utseende. En ventilationstrumma i källarvåningen ska installeras. Maskinen har inspekterats i samband med att den rengjordes och det bör inte krävas stora åtgärder för att få den att fungera.

Kommentar Dikman & Thomé 2003. Det är viktigt ur en pedagogisk synvinkel att borstmaskinen sätts i funktionsdugligt skick då den inte är helt lätt att förstå bara genom att titta på den. Det är bra att försöka efterlikna den befintliga trumman på borstmaskinen men det bör dock få synas vad som är original och vad som är nytt. Tyngdpunkten bör alltså ligga på utförande- och materiallikhet och inte på ett ålderdomligt utseende.

Genomförda åtgärder.

November 2019: Renovering av borstmaskinen inledd.

Februari 2020. Maskinen har fått en ny plåtcylinder och alla delar är genomgångna.

Eureka brushing and separating machine. Renoveringsarbeten den 16 november 2019.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003. Texten är uppdaterad.