Utrustningen i kvarnen – Triör

Triör tillverkad av Kalker Trieurfabrik Mayer & Cie

Triör / Cylindertriör

Tillverkare: Kalker Trieurfabrik Mayer & Cie. i Kalk, Köln, enligt en produktkatalog år 1913 salufördes den av AB Kvarnmaskiner, Malmö.

Inköpt år: Okänd. Den kan vara ursprunglig om den räknas till rensmaskinen.

Inköpt från: Ferd. Jensens Malmö Franska Kvarnstensfabrik. 

Placering: Den är upphängd under taket på nedrevåningen.

Funktion: Triören tillhör också renseriet och har till uppgift att avlägsna främmande sädesslag, ogräsfrö och sönderslagna kärnor. Tekniken bygger på att maskinen kan skilja ut sådant som har samma vikt som sädeskomet men en annan storlek.

Utsikt över Kalker Trieurfabrik Mayer & Cie, grundat 1862 som en fabrik för tillverkning av perforerade ark.

I kvarnen finns en lös triörcylinder. En triör består i huvudsak av en långsamt roterande metalltrumma. Den är, på insidan, försedd med små runda celler, vilka är av en sådan storlek att de kan lyfta upp ogräsfrön (vilka är mindre än säden i storlek) till en viss höjd. Därefter faller de ned i en i trummans centrum fast upphängd samlingssnäcka. Spannmålskornen lyfts också upp men följer inte med till samma höjd innan de åter faller ned i trummans nedre del.

Triören monteras med en viss lutning varvid säden vartefter transporteras nedåt och ut. Om triören ska användas för att sortera ut större sädeskorn, till exempel havre och korn används en trumma med större celler som lyfter upp vetet eller rågen och samlar det i samlingssnäckan men lämnar havren och kornen i trumman.

Maskinrummet på Kalker Trieurfabrik Mayer & Cie, 500 anställda (1913). Public domain.

Kvarnens triör är en lös triörcylinder med frösåll. Enligt en specialkatalog för triörer och andra rensningsmaskiner används triör med frösåll då säden inte är rensad förut. Det är möjligt att de olika rensningssystemen användes var för sig beroende på vilket sädesslag som rensades. Triören kan också ha använts för att rensa utsäde.

Maskinens status

Inga synliga skador har observerats. Den saknar rem för drivning.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsättning 2003. Det är inte en prioriterad uppgift att sätta triören i körbart skick.

Kommentar Dikman & Thomé 2003. Det vore önskvärt med en illustrativ skylt invid maskinen som visar hur den fungerar alternativt en diskretare variant med siffror invid maskinen och lösa blad eller en broschyr med information.

Genomförda åtgärder. Inga.

Referens 

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.