Rengöring av stenpar i Kvarnvikens Kvarn efter malning

Varje gång kvarnen har använts måste alla maskiner och utrustning rengöras. I den här filmen får vi följa hur stenparet monteras ner för att rengöras, och sedan monteras ihop igen. För att komma åt mellan stenarna måste den övre stenen, som väger 900 kg, lyftas upp. I filmen får vi se hur detta går till.

Malning och siktning

I vår serie om kvarnteknik i Kvarnvikens kvarn har turen kommit malning och siktning. I den första delen berättade vi om rensning av säden.