Kvarnbyggnaden – Spannmålstorken

Spannmålstorken med utsikt mot Mälaren (idag Kafé Torken)

Spannmålstorken, mellanvåningen, torkrian

Väggarna är vitputsade och golvet är av obehandlat trä. Taket består av synliga takstolar med isolering mellan sparrarna. De fyra små fönstren, två på var sida, är placerade precis under takfoten och är målade med linoljefärg i kulören engelskt rött.

Det finns en plåtdörr in till torken från kvarnrummet.

Spannmålstorkens skick

Spannmålstorken är i bra skick. Detta rum är det enda rum i kvarnen som är isolerat och har uppvärmning i form av radiatorer. Trägolvet reparerades under år 2000.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsittning 2003. Här har föreningen tänkt sig ha ett mindre konferensrum, bland annat för egna möten. Rummet kommer inte att hållas varmt hela tiden men dess ringa yta gör att det snabbt värms upp.

Kommentar Dikman & Thomé 2003. Ett underbart rum med ett stickbågsformat, treluftsfönster som vetter åt söder ut mot Mälaren. Den spontana känslan vi får när vi kommer in i detta rum är att det är idealiskt för utställningar. Ur pedagogisk synvinkel möter det inget hinder att använda rummet som föreningen tänkt eftersom föreningen kommer att återställa förrum och eldningsrum till ursprungligt skick och därmed kommer det att bli tydligt hur den ursprungligen har använts.

Genomförda åtgärder.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.