Lokomobil

Lokomobil

Tillverkare: Munktell (möjligen)

Placering: Fanns i maskinrummet, numera borttagen.

Tillverkad år: 1883

Funktion: Reservkraft.

Ur Priskurant från Munktell Mekaniska Verkstad, Eskilstuna 1876.

Det fanns från början en ångmaskin kallad lokomobil på 13 Nhk (Nominella hästkrafter vilket motsvarar 31 effektiva hästkrafter) enligt brandförsäkringsbrevet från 1883.

Det oklart vem som tillverkat lokomobilen som enligt brandförsäkringen fanns i kvarnen. Munktell tillverkade ett fåtal 13 Nhk lokomobiler (2 stycken 1881, 2 stycken 1882 och endast en 1883 enligt Tom Blom på Rubens Maskinhistoriska Samlingar), men ingen sådan har levererats till Stockholm. Vi har så här långt inte hittat någon annan tillverkare med 13 Nhk i sitt utbud. Om det var en Munktell, kan det ha varit en modell G.

I maj 1883 levererade Munktell en 6 hästars lokomobil av typen Express till Knut Ljunglöf och Kvarnviken (nummer 700 i bild nedan). Tom Blom på Rubens har kommit fram till följande angående denna. ”Den 6 Nhk Express som köptes 1883 är på 12-14 effektiva lite beroende på vilken lista eller katalogutgåva man ser till. Priset på en sådan vid denna tid var blott 3100/3200:-, med eller utan gnistsläckare. Denna lokomobil köps jämte ett 4 foots tröskverk och är nog relaterad till gårdens behov.”

Ur Munktells leveransförteckning. Adressen Stockholm Sundbyberg Kvarnvikens Kvarn refererar förmodligen till den nya ångbåtsbryggan som bar just detta namn.
Foto: Kvarnvikens Kvarn & såg, 2019, CC BY-NC-SA.

Ångmaskinen (lokomobilen) ersattes 1916 enligt detta års brandförsäkring, förmodligen av en tändkulemotor, som i sin tur ersattes av en elmotor 1942.

Munktell lokomobil. Foto: Kvarnvikens Kvarn & såg, 2019, CC BY-NC-SA.