Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna

Munktell lokomobil utanför Muntell museet i Eskilstuna, februari 2019.

En mild februaridag åkte en liten grupp från föreningen till Eskilstuna och Munktell-museet. Vi var på jakt efter leverantören av den 13 hk lokomobil som enligt brandförsäkringen fanns när Kvarnvikens kvarn var ny.

Munktell grundades 1832 för tillverkning av mekanisk utrustning. På 1850-talet började ånglok och lokomobiler tillverkas, sedan också tröskverk. Munktell hängde utan problem med i övergången till explosionsmotorer och började tillverka traktorer på 1910-talet. 100 år efter grundandet slogs Munktell ihop Bolinder 1932, och fick då namnet Bolinder-Munktell. Traktorer för jordbruk kompletterades med anläggningsmaskiner på 1950-talet talet. Idag har traktorer utgått ur sortimentet. Företaget köptes 1950 av Volvo, och har idag namnet Volvo Construction Equipment.

Munktell lokomobil med tröskverk. Munktell museet 2019.

Vi hittade inte riktigt vad vi letade efter, men lärde oss mycket nytt.

Munktell tillverkade 13 hk lokomobiler vid den aktuella tiden, alltså 1882 när Kvarnvikens kvarn byggs. Många maskiner såldes dock via återförsäljare. I Stockholm fanns vid den här tiden Wilhelm Tesch, som kan ha varit mellanhand för Kvarnviken.

Här började vi förstå betydelsen av återförsäljare och deras illustrerade kataloger. I jakten på dessa hittade vi Ferd. Jensen och hans företag Malmö Franska Qvarnstensfabrik som Ljunglöf handlade många maskiner av. I och med detta  öppnades en ny värld i vår förståelse av hur Kvarnviken och andra kvarnar byggdes i slutet av 1800-talet.

Lokomobil nummer 700 levererad till Knut Ljunglöf, Kvarnvikens kvarn den 29 maj 1883. Munktell museet.

När vi bläddrade i Munktells leveransförteckning hittade vi att Knut Ljunglöf sommaren 1883 köpte en 6 Nhk lokomobil med leverans till Kvarnviken. Huruvida denna kom att användas i kvarnen eller på Råcksta gård vet vi inte.

Av vår mycket kunnige ciceron Jörgen Forsrup fick vi tips att köpa några böcker, som gav oss flera nya insikter. För det första det här med hästkrafter. Kvarngruppen har alltid hävdat att en 13 hk motor är för klen. Men ur böckerna fick lära oss skillnaden på nominella och effektiva hästkrafter.

Nominella hästkrafter beräknas med en tumregel från början av 1800-talet medan effektiva hästkrafter mäts med en dynamometer. När både nominella och effektiva anges så är de effektiva ungefär 2,5 gånger större. Lokomobilen på 13 Nhk kan ha haft en effektiv kraft på drygt 30 hk, vilket räcker för att driva kvarnen.

Vi lärde oss också att Munktell tillverkade vad de kallade sågverkslokomobiler. Ett lite konstigt begrepp eftersom denna lokomobil var avsedd att fastmonteras på en murad ugn och med dagens begrepp snarare skulle kallas ångmaskin.

Sågverkslokomobilerna från Munktell kunde eldas med lätta bränslen som till exempel sågspån. Enligt Tor Hallgren, vars far var arrendator på Kvarnviken 1928 till 1945, eldades ångmaskinen i Kvarnviken med just sågspån. En uppgift som vi tidigare har varit tveksamma till, eftersom ångmaskiner är kända för att kräva stenkol för att arbeta effektivt.

Det finns spår i maskinhallen som tyder på att här har funnits någon inmurad maskin.

Munktell museet i Eskilstuna är väl värt ett besök!

Johan Theofron Munktell tar sig minuter utanför museet som bär hans namn.

av Redaktionen

Kvarnkatten

%d bloggare gillar detta: