Kvarnstenar

IMG_7565

Under sommaren 2014 så var det dags att fördjupa räfflorna i det stenpar som vi använder för att mala i kvarnen.

Detta måste göras på kvarnstenar efter en tids användning eftersom stenarna slits och räfflorna därmed blir för grunda. Senast det gjordes på dessa stenar var för minst 25 år sedan, så det görs inte så ofta. Om man mal dagligen på stenarna så görs detta 1-2 gånger om året. På bilden syns till vänster den slägga som förr användes för att hacka räfflor och till höger den slipmaskin som nu användes.

Räfflorna har flera funktioner; de hjälper till att mata ut malgodset från stenens centrum ut mot ytterkanten, de minskar friktionen mellan stenarna och de hjälper till att kyla stenarna som annars blir väldigt varma.

Ett stenpar består av två stenar, den undre stenen som ligger still kallas liggare och den övre stenen som roterar kallas löpare. Säden matas ner i ett hål i centrum på löparen, säden mals sedan mellan stenarna och kommer ut som mjöl i ytterkanten av stenarna. De stenar vi använder i Kvarnviken är gjutna av en cementblandning, de är alltså inte huggna av natursten. Löparen väger ca 900 kg och lyft av lätt av en person med hjälp av den lyftsax som hör till stenparet. Löparen roterar med ca 150 varv per minut vid malning.

Björn Mellström

%d bloggare gillar detta: