Utrustningen i kvarnen – Vattenturbin

James Leffels turbin

Vattenturbin – James Leffels turbin

Tillverkare: Turbinhuset är märkt Thos. McKenzie & Son (som låg i Dublin, i dåvarande United Kingdom) och är tillverkat på licens från James Leffels, USA. Leffel startades 1862 och fortfarande aktivt.

Inköpt år: Den nuvarande turbinen, på 45 hästkrafter (hk), kan vara från 1910-talet då en av de ursprungliga 2 turbinerna anges som utbytta. De ursprungliga var på 30 respektive 15 hk. Vem som tillverkat dessa är oklart.

Placering: I källarvåningen.

Funktion: Kraftkälla där vattnets rörelseenergi omvandlas till mekanisk energi.

Vattenturbinen, som är om 45 hästkrafter (hk), är till hälften är nedsänkt i betonggolvet och innesluten i ett globformat tryckskåp av gjutgods. Den är tillverkad av Thos. McKenize & Son i Dublin på licens från amerikanska James Leffels och är en francisturbin. Den drar hela kvarnverket med axlar, kugghjul och remmar. För att minska ljudnivån skedde kraftöverföringen från turbinen till kvarnstenarna med vinkelkuggdrev där kuggkilarna i det ena hjulet var av trä, vilket innebar att de var förhållandevis tystgående och smörjningsfria.

Standard Globe Case Dimensions for upright leffel wheels
Leffel Standard Globe Case dimensions.  Turbinen i Kvarnviken stämmer med en W = 20 tum (löphjulet är 508 mm i diameter), A = 26 tum, K = 19 tum, L = 13 tum och M = 54 tum. .

Anmärkningsvärt är att denna ålderdomliga modell av James Leffels turbin är den enda fungerande av sitt slag i Europa.  Det kan vara den enda, i dag fungerande, turbinen i landet. I USA finns, enligt den amerikanska handelskammaren endast tre ännu fungerande Leffels turbiner av denna modell kvar i bruk.

Standard Leffel Water Wheel dimensioner
Standard Leffel Water Wheel table.  Head är höjd till dammen, vilket är 10 meter (32 fot) i Kvarnviken. W=20 tum och head 32 finns inte i denna tabell, men i en mer detaljerad tabell i James Laffels Water Wheel anges att effekten är 45 hästkrafter, vattenförbrukningen är cirka 1500 kubikmeter i timmen (851 kubikfot i minuten) och varvtalet är 390 varv per minut.

Denna modell har en vertikal axel vilken fungerar bra vid mycket lågt fall eller stora vattenståndsväxlingar under turbinen.

En turbinregulator finns monterad på en hylla ovanför och till höger om turbinen. Regulatorn gjorde det möjligt att ta ut ett visst effektuttag och behålla ett jämnt varvtal genom att styra de vridbara ledskenor som turbinen var utrustad med och därmed styra vattenflödet in i turbinen. Då det saknas några delar till regulatorn är det svårt att avgöra om den var ställd på ett fast varvtal eller om det var möjligt att ställa in den till önskat varvtal.

I försäkringsbrevet från 1882 anges att det finns två turbiner, en på 30 hk och en på 15. I försäkringsbrevet från 1916 anges också två stycken, dock inte vilken effekt. Detsamma gäller för försäkringen för 1918, men då anges en om som ny. Eftersom den turbin som sitter i kvarnen idag är på 45 hk tolkar vi detta som att den nuvarande turbinen tillkommit på 1910-talet, senast 1918. Den stämmer dock i utseende med Leffels katalog från 1883.

Det finns fästen i golvet till höger om James Leffelsturbinen där denna mindre turbin har stått. Det är dock oklart vilken eller vilka maskiner som drevs med denna turbin.

Axlar och kugghjul är märkta och kommer från Bolinders Mekaniska Verkstad i Stockholm. Huvudaxeln har glidlager och under dessa finns gjutna skålar för uppsamling av överskottsolja.

Maskinens skick

Turbinen reparerades och drogs åter igång första gången 1989. Sedan dess har en incident inträffat 1997 då en sten fastnat mellan ledskovlarna. Försök gjordes att skölja bort stenen genom stort vattentryck. Turbinkåpan sprack då invid skarven mellan överdelen och nederdelen. Kåpan reparerades genom att en plåt lades över sprickan på insidan och de två halvorna bultades ihop på utsidan. I samband med reparationen lyftes turbinen upp, plockades isär och rengjordes från rost. Turbinen fungerar idag bra.

Skarven i huvudaxeln till turbinen hade glappat upp. Den reparerades på plats genom att svarva ena delen med hjälp av vridningen som turbinen åstadkom på axeln. En adapter med hål för bultarna infogades sedan i den andra delen för att få perfekt passform innan delarna sattes ihop och bultarna skruvades åt.

En remskiva har ersatts med en ny.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsättning 2003. Föreningen har prioriterat igångsättandet av turbinen. De har sökt och tätt kunskap och ekonomisk hjälp av Vattenfall för detta.

Kommentar Dikman & Thomé 2003. Renoveringen av turbinen med dess axlar och kugghjul har skötts på ett bra sätt. Även underhållet sköts genom regelbunden översyn och smörjning.

Genomförda åtgärder.

September 2012 – februari 2017. Omfattande renovering av vattenturbinen. Turbinen provkördes i november, då en del smärre justeringsuppgifter identifierades.

Januari 2017. Slamsugning under turbinen.

November 2019. Körning med turbinen.

Provkörning av turbinen efter en regnig höst.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.