Utrustning i kvarnen – mellanlager av rensad säd

Mellanlagring av rensad säd.

Mellanlager

Placering: På vindsvåningen.

Funktion: Mellanlagring av rensad säd i väntan på malning.

Efter det att säden skördats och levererats till Kvarnviken, lagades den i magasinet. Från magasinet gick det att mata säden via transportören in till kvarnen. Transportören mynnar ut på mellanvåningen i kvarnen, där en skopelevator lyfter säden till vindsvåningen. En skruv matar sedan säden bort till den plats där rensmaskinen står.

Innan säden kan malas måste den renas. Vi har fyra renssteg i kvarnen: 1. spetsrensmaskin, 2. triör, 3. klämvalsstol och 4. borstrensmaskin.

När säden kommit till den plats där rensmaskinen står på vinden, släpps säden ner till 1. spetsrensmaskinen på mellanvåningen, därefter till 2. triören i källaren. Skopelevator nummer två lyfter åter den rensade säden upp till vindsvåningen varifrån säden släpps ner till 3. klämvalsstolen på mellanvåningen. Den klämda säden rinner ner i källaren varifrån skopelevatorn lyfte tillbaka säden till vindsvåningen där den rensas en sista gång i 4. borstrensmaskinen. Säden lyfts slutligen till vindsvåningen och mellanlagret med en skopelevator.

Resultatet är säd som är fri från smuts, ogräsfrön och andra främmande ämnen. På 1880-talet var detta en helt ny möjlighet som inte funnits tidigare. Rensprocessen ger ett mjöl med hög kvalitet.

Maskinerna i rensflödet rensar säden snabbare än vad det går att mala. Därför rensades säden först för att därefter malas. Den rensade säden fylldes på säckar i väntan på malning.

Underhåll och skötsel

Mellanlagret används idag som handelsbod för försäljning av nymalet mjöl.