Kulturhistorisk dokumentation är nu online

Kvarnvikens kvarn fasad norr, Copyright Lisa Dikman 2003

I juni år 2000 tog Länsstyrelsen i Stockholm beslut om att förklara Kvarnvikens kvarn för byggnadsminne. Beslutet omfattade hela kvarnområdet: kvarndammen och turbintuben, bron, vattenrännan, kvarnbyggnaden, spannmålsmagasinet, transportverket, sågen, torkladan och mjölnarbostaden.

Några år senare (2003) utfördes en byggnadsantikvarisk dokumentation av kvarnen med inriktning på såväl produktion som byggnader. Dokumentation, som utfördes av Lisa Dikman och Maria Thomé, var tänkt att användas av såväl föreningen Museet Kvarnvikens Kvarn & Såg och institutioner inom kulturmiljövård som av en intresserad allmänhet.

Med denna dokumentation som utgångspunkt har vi skapat ett informationsmaterial här på vår hemsida på ett antal sidor. Varje sida dokumenterar en sak, till exempel kvarnbyggnadens portar.

Utformningen följer i stort sätt den ursprungliga av Dikman och Thomé. Vi har uppdaterat beskrivningarna så att de stämmer med dagens situation. Dikman och Thomé avgränsade sitt arbete till att lägga tyngdpunkten på kvarnbyggnaden med dess utrustning. Övriga byggnader och delar av anläggningen beskrevs endast kortfattat. Föreningen har för avsikt att komplettera dokumentationen av övriga delar.

Vi kommer fortsättningsvis dokumentera föreningens planer, underhåll och skötsel på dessa sidor.

I arbetet med att lägga upp de här sidorna kan det smugit sig in en del fel. Jag har enbart haft tillgång till rapporten på papper. Denna har jag OCR skannat, en process som inte alltid blir korrekt. Jag är ansvarig för alla fel, och tar tacksamt emot påpekande om allt från stavfel till faktafel: jan-erik@kvarnvikensmuseum.se.

Stort tack till Lisa Dikman och Maria Thomé.

Byggnader

Maskiner och utrustning

Kvarnvikens kvarn fasad öster Copyright Lisa Dikman 2003

av Redaktionen

Kvarnkatten

%d bloggare gillar detta: